Thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy

Thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là nhiệm vụ quan trọng của quá trình đào tạo sinh viên trong trường kỹ thuật. Theo chương trình đào tạo của trường, thầy Nguyễn Văn Khánh phụ trách bộ môn công nghệ chế tạo máy và là giáo viên hướng dẫn (GVHD) thiết kế đồ án đã đề ra những yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể cho từng sinh viên làm việc với đồ án công nghệ chế tạo máy. Một dạng bài tập tổng hợp giúp sinh viên hệ thống lại các kiến thức tiếp thu đƣợc từ những bài giảng, bài tập thực hành, cùng với sự tổng hợp lại những tài liệu liên quan, các loại sổ tay, bảng tiêu chuẩn…

Từ khóa: công nghệ chế tạo máy, khoa học kỹ thuật, công nghệ chế tạo, kỹ thuật chế tạo, luận văn báo cáo, đồ án môn học

pdf 28 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:01/11/2012 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận