LUẬN VĂN:BANKER’S ACCEPTANCE – PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU MỚI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay và nghiệp vụ Banker’s acceptance trên thế giới, qua đó giới thiệu và đưa ra một số giải pháp để áp dụng nghiệp vụ Banker’s acceptance tại Việt Nam.