Lập kế hoạch kinh doanh

Đặt vấn đề: VNR có thường xuyên xây dựng kế hoạch kinh doanh không? Nếu có, KH kinh doanh đó có điểm yếu không? Nếu có, điểm yếu đó là gì? Tài liệu hay và hấp dẫn dành cho các bạn tham khảo để các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.

Từ khóa: kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, bài giảng kinh doanh, cách lập kế hoạch, tài liệu kinh doanh, hướng dẫn lập kế hoạch

pdf 65 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận