Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 6

Cùng nắm kiến thức trong chương 6 "Kế hoạch tài chính" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Mục đích lập kế hoạch tài chính trong kế hoạch kinh doanh, nội dung của kế hoạch tài chính, quá trình lập kế hoạch tài chính, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính.

Từ khóa: Bài giảng Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh, Business plan, Kế hoạch tài chính, Quá trình lập kế hoạch tài chính

pdf 29 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận