Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh

Tài liệu này nhằm mục đích hỗ trợ cho những người muốn lập một bản kế hoạch kinh doanh ( Ưu tiên cho lập kế hoạch khởi sự kinh doanh- for start-up business), một mặt nó cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về một bản kế hoạch kinh doanh, những nội dung cần có trong bản kế hoạch kinh doanh ( phần 1)

Từ khóa: xây dựng kế hoạch, hoạch định chiến lược, chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh

pdf 92 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận