Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 7

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!
Đăng nhập để bình luận