Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 2

Chương 2 "Nội dung một kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt tổng quan, mô tả công ty, mô tả sản phẩm/dịch vụ, phân tích thị trường, chiến lược và kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất và đầu tư, kế hoạch quản lý, kế hoạch tài chính, phân tích rủi ro.

Từ khóa: Bài giảng Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh, Business plan, Nội dung một kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch marketing, Phân tích rủi ro

pdf 28 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận