Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 3

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 3 trình bày về "Kế hoạch marketing". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân tích thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh, lựa chọn chiến lược marketing, nguồn lực và triển khai kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

Từ khóa: Bài giảng Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh, Business plan, Kế hoạch marketing, Phân tích thị trường, Phân tích cạnh tranh, Chiến lược marketing

pdf 25 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận