Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 5

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 5 Kế hoạch nhân sự. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Mục đích lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự, quá trình lập kế hoạch nhân sự, triển khai kế hoạch nhân sự.

Từ khóa: Bài giảng Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh, Business plan, Kế hoạch nhân sự, Nội dung kế hoạch nhân sự, Triển khai kế hoạch nhân sự

pdf 14 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận