Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh

Với mục tiêu đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có đủ kĩ năng thực hiện các nghiệp vụ quản trị cụ thể ở doanh nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp tiếp tục cho xuất bản giáo trình Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp.

Từ khóa: Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh, nghệ thuật quản lý, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị nhân sự

pdf 92 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:18/06/2013 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận