Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh

Tài liệu này nhằm mục đích hỗ trợ cho những người muốn lập kế hoạch kinh doanh,một mặt nó cung cấp cho người đọc 1 cái nhìn tổng quan về 1 bản kế hoạch kinh doanh.Đồng thời tài liệu cũng giới thiệu các phiếu bài tập cho phép người đọc hoàn thành các nội dung của bản kế hoạch(dạng bản nháp)và lắp ráp lại thành 1 bản kế hoạch hoàn chỉnh.

Từ khóa: kế hoạch kinh doanh, khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, hoạt động kinh doanh, thị trường kinh doanh, chiến lược marketing.

pdf 92 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận