Kinh tế học vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế.

Từ khóa: Kinh tế học vĩ mô, giáo trình Kinh tế học vĩ mô, tài liệu Kinh tế học vĩ mô, tài chính ngân hàng, luận văn hoạt động cho vay, hoạt động của ngân hàng

pdf 208 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận