Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 5 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Bài giảng Kinh tế vi mô bài 5: Lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng trình bày nội dung về đường ngân sách, đường ngân sách dịch chuyển, phương trình đường ngân sách. Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

Từ khóa: Kinh tế vi mô, Bài giảng Kinh tế vi mô, Lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng, Đường ngân sách, Đường đẳng ích, Đồ thị cân bằng tiêu dùng

ppt 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận