GIÁO TRÌNH KINH TẾ VI MÔ

inh tế học vi mô (microeconomic) hay là kinh tế tầm nhỏ là một phân ngành chủ yếu của kinh tế học, chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân (gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất, hay một ngành kinh tế nào đó) theo cách riêng lẻ và biệt lập.

Từ khóa: kinh tế vi mô, giáo trình kinh tế vi mô, bài giảng kinh tế vi mô, tài chính ngân hàng, luận văn hoạt động cho vay, hoạt động của ngân hàng

pdf 379 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:297 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 30

Đăng nhập để bình luận