Hướng dẫn ghost

Mặc dù các chương trình sao chép đĩa không phải là chương trình sao lưu chủ yếu, đôi khi chúng được sử dụng như vậy.Một tính năng chủ chốt của một chương trình sao lưu là cho phép tra cứu tập tin cá nhân mà không cần phải khôi phục lại toàn bộ các sao lưu. Chương trình nhân bản đĩa hoặc cung cấp một chương trình giống Windows Explorer để xem các file ảnh và trích xuất các file cá nhân của họ, hoặc cho phép một file ảnh được gắn kết như là một hệ thống tập tin chỉ đọc trong Windows Explorer.
Ghost được bán như một chương trình sao lưu. Nó được đóng gói thành một file ISO và bạn cần ghi nó ra một đĩa CD. Điều này cung cấp môi trường phục hồi để thực hiện một khôi phục hệ thống đầy đủ. Ngoài ra nó còn cho phép găn một ổ đỉa phụ và chọn file sao lưu trên ổ đĩa đó để phục hồi lại đĩa chính.
Ghost có thể sao chép nội dung của một ổ cứng khác và có thể chuyển đổi một nội dung của ổ cứng sang một định dạng đĩa ảo như VMware VMDK.

Từ khóa: Hướng dẫn ghost, ghost máy tính, driver máy tính, công nghệ máy tính, kỹ thuật phần cứng, kỹ thuật ghost

doc 9 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:25/10/2012 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận