Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình tự nhận driver

Ghost là một chương trình sao lưu đĩa được bán bởi công ty Symantec. Được phát triển bởi Murray Haszard từ 1995 tại Binary Research, công nghệ này được Symantec mua lại năm 1998. Cái tên Ghost là viết tắt của General Hardware-Oriented System Transfer.

Từ khóa: Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình tự nhận driver, ghost máy tính, driver máy tính, công nghệ máy tính, kỹ thuật phần cứng, kỹ thuật ghost

pdf 17 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:25/10/2012 | Lượt xem:165 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận