Hướng dẫn ghost đa cấu hình

Binary Research đã phát triển Ghost tại Auckland, New Zealand. Sau khi Symantec mua lại, một vài chức năng (chẳng hạn như bản dịch sang các ngôn ngữ khác) được chuyển sang nơi khác, nhưng sự phát triển chính vẫn diễn ra ở Auckland đến tháng 10/2009 và sau đó được chuyển sang Ấn độ.Các công nghệ được phát triển bởi 20/20 phần mềm được tích hợp vào Ghost sau khi chúng bị Symantec mua lại vào tháng 4/2000.

Từ khóa: Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình, ghost máy tính, driver máy tính, công nghệ máy tính, kỹ thuật phần cứng, kỹ thuật ghost

doc 15 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:25/10/2012 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận