Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

"Hoạch định 1 kế hoạch kinh doanh hiệu quả":tài liệu này sẽ giúp bạn hoạch định một kế hoạch kinh doanh để chỉ đạo việc kinh doanh của bạn xuyên suốt các hoạt động từ giai đoạn khởi nghiệp đến giai đoạn phát triển, huy động vốn, hay bất cứ nỗ lực nào khác mà doanh nghiệp của bạn xúc tiến.

Từ khóa: kế hoạch kinh doanh, hoạch định kinh doanh, kinh doanh hiệu quả, hoạt động kinh doanh, bán hàng và marketing, định hướng kinh doanh.

doc 66 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 28

Đăng nhập để bình luận