Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Tài liệu này sẽ giúp bạn hoạch định một kế hoạch kinh doanh để chỉ đạo việc kinh doanh của bạn xuyên suốt các hoạt động từ giai đoạn khởi nghiệp đến giai đoạn phát triển, huy động vốn, hay bất cứ nỗ lực nào khác mà doanh nghiệp của bạn xúc tiến. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một kế hoạch kinh doanh điển hình gồm bảy phần chính.

Từ khóa: tài liệu hoạch định, xây dựng kế hoạch, hoạch định chiến lược, chiến lược kinh doanh, mục tiêu kinh doanh, cách lập kế hoạch,

doc 66 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận