Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Tài liệu này sẽ giúp bạn hoạch định một kế hoạch kinh doanh để chỉ đạo việc kinh doanh của bạn xuyên suốt các hoạt động từ giai đoạn khởi nghiệp đến giai đoạn phát triển, huy động vốn, hay bất cứ nỗ lực nào khác mà doanh nghiệp của bạn xúc tiến.Chúng tôi giới thiệu dưới đây 1 kế hoạch kinh doanh điển hình gồm 7 phần chính và mỗi phần đều có mô tả chỉ dẫn giúp các bạn tránh các lỗi thường gặp.

Từ khóa: hoạch định kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, bán hàng và Marketing, cách lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, định hướng kinh doanh.

doc 66 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận