Giáo trình Linh Kiện Điện Tử

Linh kiện điện tử là kiến thức bước đầu và căn bản của ngành điện tử. Giáo trình được biên soạn từ các bài giảng của tác giả trong nhiều năm qua tại Khoa Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Cần Thơ và các Trung Tâm Giáo dục thường xuyên ở đồng bằng sông Cửu Long sau quá trình sửa chữa và cập nhật. Giáo trình chủ yếu dùng cho sinh viên chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông và Tự Động Hóa.

Từ khóa: Giáo trình Linh Kiện Điện Tử, tài liệu ngành điện tử, mức năng lượng, giải năng lượng, sự dẫn điện trong kim loại, Điện Tử Viễn Thông

pdf 163 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận