Giáo trình Linh kiện điện tử - Phần 2

Giáo trình Linh kiện điện tử - Phần 2 gồm nội dung từ chương V đến chương IX. Chương V: Transistor lưỡng cực, chương VI: Transistor trường ứng, chương VII: Linh kiện có bốn lớp bán dẫn PNPN và những linh kiện khác, chương VIII: Linh kiện quang điện tử, chương IX: Sơ lược về IC.

Từ khóa: Linh kiện điện tử, Giáo trình Linh kiện điện tử, Linh kiện điện tử Phần 2, Transistor lưỡng cực, Transistor trường ứng, Linh kiện quang điện tử

pdf 103 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:188 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận