Giáo trình Linh kiện điện tử - Phần 1

Giáo trình Linh kiện điện tử - Phần 1 gồm nội dung từ chương I đến chương IV: Nhắc lại một số kiến thức căn bản về vật lý vi mô, các mức năng lượng và dải năng lượng trong cấu trúc của kim loại và chất bán dẫn điện và dùng nó như chìa khóa để khảo sát các linh kiện điện tử. Nối P-N và Diode, các loại Diode thông dung.

Từ khóa: Linh kiện điện tử, Giáo trình Linh kiện điện tử, Linh kiện điện tử Phần 1, Mức năng lượng, Dẫn điện trong kịm loại, Chất bán dẫn điện

pdf 60 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận