GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT LẬP TRÌNH NÂNG CAO - TRẦN HOÀNG THỌ

Trình bày các kiến thức ban đầu về logic mệnh đề và logic tân từ. Phụ lục cung cấp
một một tài liệu cô đọng về các kiến thức logic áp dụng trực tiếp trong phần I và phần
II ( nó là một phần nôi dung của giáo trình nhập môn toán) người học cần dành thời
gian thích hợp ôn lại để có thể theo kịp hướng tiếp cận của giáo trình.
Cùng với những trình bày lý thuyết tổng quát, tác gỉa đưa vào một số thỏa đáng các
ví dụ chọn lọc nhằm giúp người học nắm bắt được bản chất của các khái niệm, các
phương pháp mới và làm quen với cách sử dụng các kết qủa mới. Khi học trước khi tìm
cách giải các bài tập của thầy gíao cung cấp các bạn cố gắng đọc và hiểu hết các ví dụ
minh họa.

Từ khóa: giáo trình, cấu trúc dữ liệu, lập trình nâng cao, lập trình máy tính, ngôn ngữ lập trình, Giải thuật đệ quy

pdf 109 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)