Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao ( Trần Hoàng Thọ - ĐH Đà Lạt )

Giáo trình được viết theo nội dung môn học " Kỹ thuật lập trình nâng cao" với mục đích làm tài liệu tham khảo chính cho môn học.
Giáo trình gồm 2 phần chính và một phụ lục :
Phần I. Đệ quy.
Trình bày về chủ đề đệ quy trong lập trình bao gồm các nội dung sau :
- Khái niệm đệ quy và vai trò của nó trong lập trình.
- Cách xây dựng một giải thuật cho một bài toán bằng phương pháp đệ quy.
- Cơ chế thực hiện một giải thuật đệ quy.
- Khử đệ quy

Từ khóa: Giáo trình, Kỹ thuật lập trình nâng cao cấu trúc dữ liệu, giải thuật đệ quy, kiểm chứng chương trình, ngôn ngữ lập trình, phương pháp giải t

pdf 108 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận