Giáo trình: Kỹ thuật lập trình nâng cao

Đây là một môn học ngoài lền nhưng quan trọng trong quá trình sản xuất phần mềm đối với các em lập trình.

Nội dung trong cuốn sách mô tả đầy đủ và chi tiết các kỹ thuật trong lập trình. Tài liệu này cung cấp cho bạn Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao do thầy Trần Hoàng Thọ trường Đại Học Đà Lạt biên soạn
Đăng nhập để bình luận