Giáo trình cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là một lĩnh vực phát triển mạnh của công nghệ thông tin. Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin ở nước ta, việc sử dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu vào thực tiễn ngày càng trở lên cần thiết. Trong bài giảng này chúng tôi cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở dữ liệu. Mục tiêu chính là với số kiến thức cơ bản này sinh viên có thể ứng dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu vào thực tiễn và tiếp tục nghiên cứu học tập được các môn tin học khác.

Từ khóa: quản trị dữ liệu, hệ thống dữ liệu, công nghệ thông tin, Giáo trình cơ sở dữ liệu, bài giảng tin học, tài liệu học vi tính, cơ sở dữ liệu

doc 180 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:294 | Yêu thích: 2 | Bình luận: 0 | Download: 36

Đăng nhập để bình luận