Giáo trình cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là một lĩnh vực phát triển mạnh của công nghệ thông tin. Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin ở nước ta, việc sử dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu vào thực tiễn ngày càng trở lên cần thiết. Trong bài giảng này chúng tôi cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở dữ liệu.

Từ khóa: giáo trình, mô hình dữ liệu, hệ thống dữ liệu, MySQL, database, cơ sở dữ liệu

doc 180 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận