Giáo trình cơ sở dữ liệu và SQL Server

Tronh nhiều năm, công nghệ tính toán và thông tin phát triển từ những hệ thống lớn, đắt tiền, độc quyền đến các hệ thống mở mạnh và không đắt tiền. Sự phát triển này mang lại lợi ích to lớn cho người dùng cuối bởi sự phát triển của các gói ứng dụng số như xử lý văn bản, bảng tính điện tử, văn phòng xuất bản, hệ quản lí cơ sở dữ liệu, máy tính giúp công nghệ phần mềm.

Từ khóa: kỹ năng máy tính, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, SQL Server, kỹ năng dữ liệu, quản trị dữ liệu

pdf 243 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:29/09/2012 | Lượt xem:216 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận