Giáo trình C++

Đây là dòng chú thích. Tất cả các dòng bắt đầu bằng hai dấu sổ (//) được coi là chút thích mà chúng không có bất kì một ảnh hưởng nào đến hoạt động của chương trình. Chúng có thể được các lập trình viên dùng để giải thích hay bình phẩm bên trong mã nguồn của chương trình. Trong trường hợp này, dòng chú thích là một giải thích ngắn gọn những gì mà chương trình chúng ta làm.

Từ khóa: điều khiểnc++, ứng dụng máy tính, kỹ thuật máy tính, phần mềm ứng dụng, phần mềm c++ , giao diện c++

doc 65 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:02/10/2012 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận