Các giải pháp lập trình C#

ác giải pháp lập trình C# khảo sát chiều rộng của thư viện lớp
.NET Framework và cung cấp giải pháp cụ thể cho các vấn đề
thường gặp. Mỗi giải pháp được trình bày theo dạng “vấn đề/giải
pháp” một cách ngắn gọn và kèm theo là các ví dụ mẫu.
C Các giải pháp lập trình C# không nhằm mục đích hướng dẫn bạn cách lập
trình C#. Tuy vậy, ngay cả khi mới làm quen với lập trình ứng dụng được
xây dựng trên .NET Framework với C#, bạn cũng sẽ nhận thấy quyển sách
này là một tài nguyên vô giá.
Ở mức lý tưởng, khi bạn đối mặt với một vấn đề, quyển sách này sẽ cung cấp
một giải pháp—hay ít nhất nó sẽ gợi cho bạn hướng đi đúng. Ngay cả nếu
bạn chỉ muốn mở rộng kiến thức của mình về thư viện lớp .NET, Các giải
pháp lập trình C# cũng là một tài liệu rất hữu ích.
Bạn không thể trở nên thành thạo C# và các lớp trong thư viện lớp .NET nếu
chỉ đơn thuần đọc về chúng, bạn phải sử dụng và thử nghiệm chúng bằng
cách viết thật nhiều chương trình. Cấu trúc và nội dung của quyển sách này
cũng như tính khả thi trong thế giới thực của các giải pháp được đưa ra sẽ
cung cấp điểm khởi đầu hoàn hảo, để từ đó làm bàn đạp cho việc thử nghiệm
của chính bạn.
Phần mã lệnh trong quyển sách này đã được viết và chạy thử nghiệm trên
phiên bản 1.1 của .NET Framework. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ nhận
thấy ví dụ mẫu này cũng sẽ chạy trên phiên bản 1.0 hay 2.0 của .NET
Framework, tuy nhiên điều này chưa được thử nghiệm.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn Nguyễn Thanh Nhân, Trần Lê
Vĩnh Phong, Nguyễn Quang Nam, Đinh Phan Chí Tâm, Bùi Minh Khoa, Lê
Ngọc Sơn, Thái Kim Phụng, và Lê Trần Nhật Quỳnh đã có những đóng góp
LỜI NÓI ĐẦU8
quý báu cho quyển sách; cảm ơn Nhà xuất bản Giao thông Vận tải và Nhà
sách Đất Việt đã tạo điều kiện cho quyển sách này đến với bạn đọc.
Do lần đầu tiên xuất bản nên quyển sách này khó tránh khỏi những thiếu sót.
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và nhận xét của các bạn để lần tái bản
sau được hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn

Từ khóa: Các giải pháp lập trình C#, công nghệ thông tin, lập trình C#, XML, ASP.NET và web form, thao tác dữ liệu, tiến tình và sự đồng bộ, windows form

pdf 706 trang | Chia sẻ: tonhung | Ngày:22/09/2012 | Lượt xem:163 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận