Đồ án môn học: Lập trình web bằng PHP

Những năm đầu của TK XXI, được coi là kỷ nguyên của công nghệ thông tin, thông tin học có nghĩa đến sự thành công và phát triển của một quốc gia. Trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nhu cầu trao đổi thông tin đã làm cho công nghệ thiết kế web ra đời. Các cơ quan, tổ chức đều nhận thức được tính ưu việt của việc xem, lấy thông tin từ các trang web.
PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ Webserver. PHP mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát.
Do PHP được phát triển chỉ để dành cho ứng dụng web nên rất dễ dàng nhúng mã vào trang HTML. Tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác. Nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến. Nói đơn giản: PHP là ngôn ngữ dạng script thực thi trên webserver nhằm tạo ra trang web động

Từ khóa: đồ án môn học, lập trình web, lập trình PHP, kỹ thuật lập trình, lập trình ứng dụng, lập trình máy tính, web ứng dụng

pdf 18 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:19/11/2012 | Lượt xem:193 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)