Giáo trình: Ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ dó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không dược thiết kế dành cho người nhập môn.

Từ khóa: lập trình căn bản, chương trình lập trình, lập trình C++, giáo trình lập trình, code lập trình, ngôn ngữ lập trình, thủ thuật lập trình,

pdf 143 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận