Chiến lược công ty: hội nhập doc, đa dạng hóa các chiến lược liên minh

Chiến lược ở cấp công ty chủ yếu nhằm tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh mà công ty có thể tham gia để cực đại hóa khả năng sinh lợi dài hạn. Mỗi công ty có thể có nhiều lựa chọn về lĩnh vực kinh doanh để tham gia cạnh tranh. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là nó có thể chọn chỉ tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh; hoặc có thể đa dạng vào một số lĩnh vực kinh doanh khác nhau; và trong chuỗi giá trị nó cũng có thể hội nhập dọc ngược chiều để tự sản xuất các đầu vào cho mình hay xuôi chiều để phát tán các đầu ra.

Từ khóa: Chiến lược công ty, hội nhập doc, chi phí quản lý, chiến lược kinh doanh, liên minh kinh doanh, chiến lược kinh doanh

pdf 29 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:14/10/2012 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận