Bài giảng Quản trị chiến lược: Tuần 8 - Lê Mạnh Đức

Bài giảng "Quản trị chiến lược - Tuần 8: Chiến lược công ty ở các quốc gia châu Á mới nổi" giới thiệu khái niệm các quốc gia mới nổi, chiến lược công ty ở các quốc gia châu Á mới nổi từ góc nhìn thể chế,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận