Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Bản chất của quản trị chiến lược - Phạm Xuân Lan

Nội dung chính của chương 1 nhằm trình bày khái niệm, vai trò của quản trị chiến lược, một số thuật ngữ cơ bản trong quản trị chiến lược, các giai đoạn và mô hình của quản trị chiến lược.

Từ khóa: Quản trị chiến lược, Quản trị kinh doanh, Bối cảnh kinh doanh, Khái niệm chiến lược, Chiến lược công ty

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2017 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận