Bài giảng Chiến lược công ty

Nội dung bài giảng trình bày nhiệm vụ của hoạch định chiến lược cấp công ty, phân tích danh mục đầu tư, quy trình phân tích, sơ đồ chiến lược,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Từ khóa: Quản trị chiến lược, Quản trị kinh doanh, Chiến lược công ty, Sơ đồ chiến lược, Chiến lược kinh doanh, Danh mục đầu tư

pdf 34 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2017 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận