CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (DOANH NGHIỆP)

Doanh nghiệp là gì?
Doanh nghiệp là một tổ chức (đơn vị) sử dụng các phương tiện để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ bán trên thị trường.
Mối doanh nghiệp sẽ có một sản nghiệp. Sản nghiệp của môt pháp nhân (hay thế nhân) là hiệu số giữa tài sản mà họ đang sở hữu với các khoản nợ phải trả.

Từ khóa: kế toán thống kê, kiểm toán doanh nghiệp, tài chính kế toán, kế toán tài chính, báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp,

pdf 57 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 17

Đăng nhập để bình luận