Giáo trình Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa): Phần 2

Giáo trình Nguyên lý kế toán (tái bản lần thứ 2 có sửa chữa): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chứng từ kế toán và kiểm kê; sổ kế toán - kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán; Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp; Tổ chức công tác kế toán và tự kiểm tra kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Nguyên lý kế toán, Giáo trình Nguyên lý kế toán, Chứng từ kế toán, Sổ kế toán, Sửa sổ kế toán, Tổ chức công tác kế toán

pdf 116 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/09/2021 | Lượt xem:29 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận