Bài giảng Lý thuyết tín hiệu: Chương 2 - Ths. Lê Xuân Kỳ

Bài giảng Lý thuyết tín hiệu: Chương 2 - Tín hiệu xác định trình bày với người học các thông số đặc trưng, ví dụ về tín hiệu xác định, tín hiệu xác định phức, phân tích tín hiệu ra các thành phần, phân tích tương quan và phân tích phổ.

Từ khóa: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Lý thuyết tín hiệu, Bài giảng Lý thuyết tín hiệu, Lý thuyết tín hiệu Chương 2, Tín hiệu xác định

pdf 59 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:209 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận