Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2 - Bùi Văn Thành

Chương 2 Tín hiệu thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những khái niệm cơ bản, phân tích phổ cho tín hiệu, phổ rời rạc và chuỗi fourier, phổ liên tục và tích phân fourier, phổ các tín hiệu điều chế, phân tích tín hiệu ngẫu nhiên.

Từ khóa: Lý thuyết thông tin, Bài giảng lý thuyết thông tin, Tín hiệu điều chế, Tín hiệu ngẫu nhiên, Phổ rời rạc, Phổ tín hiệu

pdf 31 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận