Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3 - Bùi Văn Thành

Chương 3 Lượng tin, Entropi nguồn rời rạc thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: mối liên hệ của lượng tin và lý thuyết xác suất; lượng tin riêng, lượng tin tương hỗ, lượng tin có điều kiện; entropi của nguồn rời rạc; mối quan hệ giữa lượng tin tương hỗ trung bình và entropi.

Từ khóa: Lý thuyết thông tin, Bài giảng lý thuyết thông tin, Nguồn rời rạc, Nghiên cứu lý thuyết thông tin, Lượng tin xác suất, Lượng tin có điều kiện

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:179 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận