Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 3 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Chuyên đề 3 đề cập đến vấn đề kiểm toán hàng tồn kho. Hàng tồn kho thường là một khoản mục trọng yếu và có rủi ro cao. Để hiểu được quy trình kiểm toán hàng tồn kho, trước khi đi vào các thủ tục kiểm toán, chúng ta sẽ hệ thống hóa lại các kiến thức về kế toán và kiểm soát nội bộ liên quan. Trong quy trình kiểm toán hàng tồn kho, các bạn sẽ lần lượt tìm hiểu về thủ tục phân tích, các thử nghiệm kiểm soát cũng như các thử nghiệm cơ bản.

Từ khóa: Kiểm toán 2, Bài giảng Kiểm toán 2, Kiểm toán hàng tồn kho, Hàng tồn kho, Giá vốn hàng bán, Kiểm soát nội bộ

pdf 47 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận