Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Bài giảng chuyên đề 2 trang bị cho người học những hiểu biết về bằng chứng kiểm toán. Chương này giới thiệu bốn loại bằng chứng kiểm toán đặc biệt, đó là: Sự kiện sau ngày khóa sổ, giả định hoạt động liên tục, các bên liên quan, nợ tiềm tàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kiểm toán 2, Bài giảng Kiểm toán 2, Bằng chứng kiểm toán, Bằng chứng kiểm toán đặc biệt, Nợ tiềm tàng, Giả định hoạt động liên tục

pdf 63 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận