Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Hệ ĐTĐB)

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đầu tư tài chính, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận