Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Hệ ĐTĐB)

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận