Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Hệ ĐTĐB)

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về công ty cổ phần, các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần, lãi cơ bản trên cổ phiếu, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận