Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Hệ ĐTĐB)

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận