Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 2 - Vũ Quốc Thông

Chương 2 - Thiết lập hệ thống thông tin kế toán. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khai báo dữ liệu danh mục, ý nghĩa của mã hóa đối tượng danh mục, nhập số dư đầu vào hệ thống, quản lý phát hành hóa đơn từ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận