Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 1 - Vũ Quốc Thông

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm hệ thống thông tin kế toán, các cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán, khởi tạo cơ sở dữ liệu kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Thông tin kế toán, Hệ thống thông tin kế toán, Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán, Ứng dụng công nghệ thông tin, Dữ liệu kế toán

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận